Top navigation

Top navigation

 

Velkommen til Lægernes Invest

I Investeringsforeningen Lægernes Invest har du adgang til at investere i forskellige typer af værdipapirer i form af investeringsbeviser. Investering via investeringsforening er et alternativ til at investere direkte i aktier og obligationer.

Formålet med en investeringsforening er at få fordelene ved at investere sammen med andre. Blandt andet sørger eksperter for at pleje investeringen, og investeringsrisikoen kan reduceres, fordi investeringen bliver spredt på flere værdipapirer.

Lægernes Invest udbyder et bredt univers af investeringsafdelinger med forskellige værdipapirtyper, og vi har fokus på at sikre investorerne konkurrencedygtige afkast og omkostningseffektiv forvaltning af investeringen.

Lægernes Invest er blandt de største investeringsforeninger i Danmark.

Kontakt Lægernes Pension & Bank på 33 12 21 41, hvis du vil vide mere om Investeringsforeningen Lægernes Invest.