Top navigation

Top navigation

Side navigation

Ledelsen

Bestyrelse:
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen består af:

Peter Wengler-Jørgensen (formand)
Advokat, advokatfirmaet Plesner
Indvalgt i bestyrelsen i 2009

Jacob Christensen
Advokat, advokatfirmaet Christensen Partners
Indvalgt i bestyrelsen i 2004

Anne Charlotte Mark
CFO i LD
Indvalgt i bestyrelsen i 2019

Direktion:
Direktionshvervet for foreningerne varetages af foreningernes investeringsforvaltningsselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S, hvis direktion består af adm. direktør Martin Udbye Madsen og direktør Tage Fabrin-Brasted.

Kontakt

Har du brug for hjælp er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk