Top navigation

Top navigation

Side navigation

Klagevejledning

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?

Konti, depoter og rådgivning
Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen Lægernes Invest, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.

Produkter fra Investeringsforeningen Lægernes Invest
Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra Investeringsforeningen Lægernes Invest, kan du skrive til:

Investeringsforeningen Lægernes Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V

Så vil du få et svar og en forklaring på dine spørgsmål.

Klageansvarlig
Hvis vort svar ikke er tilfredsstillende, bedes du venligst kontakte Investeringsforeningen Lægernes Invests klageansvarlige:

Investeringsforeningen Lægernes Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V
Att.: Den klageansvarlige

Ankeinstans
Er du ikke tilfreds med investeringsforeningen Lægernes Invests behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde. Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2
1264 København K

mail: sek@fanke.dk
tlf.: 35 43 63 33


Er du erhvervsdrivende, kan du alene forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold

Kontakt

Har du brug for hjælp er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk