Top navigation

Top navigation

Side navigation

Klagevejledning

Konti, depoter og rådgivning
Ved klager vedrørende egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen Investin bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver. 


Produkter fra Investeringsforeningen Investin
Ved klager, der direkte vedrører produkterne fra Investeringsforeningen Investin,
kan du skrive til:

Investeringsforeningen Investin
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V
npa.info@nykredit.dk

Så vil du få et svar og en forklaring på dine spørgsmål. Så vil vi besvare din henvendelse.

Ankeinstans
Er du ikke tilfreds med Investeringsforeningen Investins behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde.

Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2
1264 København K

mail: sek@fanke.dk
tlf.: 35 43 63 33

Er du erhvervsdrivende, kan du alene forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold.

Kontakt

Har du brug for hjælp er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk