Top navigation

Top navigation

Side navigation

 

Om foreningen

Investeringsforeningen Lægernes Invest er stiftet af Lægernes Pension i 2004. Formålet med Lægernes Invest er at gøre det nemmere og billigere for Lægernes Pension at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved at saminvestere med andre investorer. Ved at samle investeringerne reduceres omkostninger til forvaltning, administration og compliance.

Lægernes Pension investerer en stor del af pensionsformuen via Lægernes Invest. Desuden investerer kunderne i Lægernes Bank, der benytter investeringsproduktet Porteføljepleje, også via Lægernes Invest.

Lægernes Invest samarbejder med Lægernes Bank om distribution og markedsføring. Lægernes Invest har aftale med Lægernes Bank om markedsføring af foreningens afdelinger. Banken modtager ikke provision herfor.

Lægernes Bank rådgiver foreningen om valg og overvågning af forvaltere til de forskellige afdelinger samt overvågning af foreningens øvrige samarbejdspartnere, som blandt andet omfatter investeringsforvaltere, depotselskab og forvaltningsselskab. Samarbejdet omfatter også rådgivning om og overvågning af foreningens politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om foreningens politik for bæredygtighed og aktivt ejerskab HER. Banken modtager rådgivningshonorar herfor.

Lægernes Invest hed oprindeligt Lægernes Pensionsinvest, men ændrede navn i 2016.

Lægernes Invest er blandt de største investeringsforeninger i Danmark.

Kontakt

Har du brug for hjælp er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk